Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?

Możliwość definiowania nazw
i warunków dostawy

Dla każdej formy dostawy możesz wprowadzić własną nazwę oraz indywidualne warunki pod względem:

Czasu dostawy

Kosztu dostawy

Ustawień płatności

Integracji

Krajów w ramach których jest możliwa dostawa

Dodatkowych kosztów uzależnionych od progów kwotowych lub ilościowych

Ukrywania formy dostawy w przypadku wystąpienia wskazanej wartości atrybutu

Zdefiniowania dat, w których dostawa jest możliwa

...i wiele innych.

Masz pytania i potrzebujesz naszej pomocy?

Skontaktuj się z nami
+48 792 725 777 kontakt@selesto.pl
Dane kontaktowe:

Dane firmy: Selesto sp. z o.o.
Grzebieniowa 16c
26-600 Radom

NIP: 9482612159
KRS: 0000703231

Infolinia: +48 792 725 777
+48 793 702 333

Adres główny: kontakt@selesto.pl

Pomoc techniczna: pomoc@selesto.pl

Dział marketingu: marketing@selesto.pl

Odwiedź nas