Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?

Edytor HTML opisów tekstowych

Dodając opisy różnych obiektów można skorzystać z dwóch trybów:

Tekstowy

HTML

Opis jest możliwy do zdefiniowania dla:

Strony produktu

Strony grupy produktów

Strony kategorii

Innych stron sklepu

W przypadku strony produktu tryb przekłada się na opis produktu tzn. jedynie opis będzie całkowicie w trybie Tekstowym lub w trybie HTML

Wybierając tryb tekstowy w przypadku strony kategorii lub strony grupy produktów możemy dodać opis jedynie na górze oraz skorzystać z podstawowego edytora tekstowego, który jest ograniczony do wbudowanych funkcji.

Wybierając tryb HTML w przypadku strony kategorii lub strony grupy produktów możemy dodać opis zarówno na górze jak i na dole oraz skorzystać z zaawansowanego edytora HTML (Wymagana podstawowa znajomość HTML, CSS). Korzystając z Edytora HTML możliwa jest dużą dowolność w kształtowaniu tego obszaru zarówno od strony graficznej jak i kontentowej, bez ograniczenia przez funkcje wbudowane.

W przypadku innej strony sklepu tryb przekłada się na całą stronę tzn. strona będzie całkowicie w trybie Tekstowym lub w trybie HTML. W przypadku wyboru trybu HTML możliwe jest zamieszczenie np. filmu.

Masz pytania i potrzebujesz naszej pomocy?

Skontaktuj się z nami
+48 792 725 777 kontakt@selesto.pl
Dane kontaktowe:

Dane firmy: Selesto sp. z o.o.
Grzebieniowa 16c
26-600 Radom

NIP: 9482612159
KRS: 0000703231

Infolinia: +48 792 725 777
+48 793 702 333

Adres główny: kontakt@selesto.pl

Pomoc techniczna: pomoc@selesto.pl

Dział marketingu: marketing@selesto.pl

Odwiedź nas