Selesto

Dashboard

A collection of 1 post

Dashboard
Dashboard

Dashboard

Dashboard to inaczej ekran główny sklepu od strony panelu administracyjnego. To tutaj zaraz po zalogowaniu na platformę wyświetlają się najważniejsze zdarzenia wykonane na sklepie. Są one podzielone na kilka grup.

  • Beata Solarska
    Beata Solarska