Zewnętrznym systemem do wystawiania faktur, a także innych dokumentów online jest Fakturownia. Dedykowana jest osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.


W przypadku braku konta na Fakturowni należy zacząć od jego założenia. Można to zrobić tutaj, wystarczy wybrać opcję "Załóż konto". Po wprowadzeniu adresu email i hasła wyskoczy informacja pod jakim adresem będzie dostępny program. Ten adres jest wykorzystywany przy integracji po stronie platformy sklepowej. Jego początek (czyli wszystko to, co znajduje się przed ".fakturownia.pl") wprowadza się w pole oznaczone "Domena".

Adres jest również widoczny w ustawieniach konta.

Przechodząc do programu w ustawieniach znajduje się zakładka "API" (1). Po jej wybraniu należy utworzyć nowy token (2).

W procesie tworzenia wybiera się rodzaj "Token", a kolejno można nadać opis wskazujący, dla którego podmiotu jest generowany ten konkretny token.

Po zapisaniu wygenerowany token pojawi się na liście. Ciąg liczb i znaków będzie potrzebny do wprowadzenia po stronie platformy sklepowej.

Po stronie platformy na początek należy włączyć integrację. Aby to zrobić trzeba wejść w "Ustawienia > Integracje > Fakturownia" i przesunąć suwak.

Po włączeniu integracji pojawią się pola do uzupełnienia. Na początek wprowadza się dane, które będą widoczne na fakturze.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych API (domena oraz API token) i zapisanie integracji. Dane API pozyskuje się je ze swojego konta na Fakturowni (sposób opisany wyżej). W przypadku domeny nie ma potrzeby wprowadzania całego adresu tj. https://TWOJANAZWA.fakturownia.pl Wystarczy TWOJANAZWA


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku. Oraz zawsze po konfiguracji nowych ustawień dobrą praktyką jest sprawdzenie czy działają one poprawnie.