Możesz swoich klientów przypisywać do tzw. grupy i ograniczać im dostęp do wybranych produktów. Grupowanie klientów jest najczęściej wykorzystywane przy sprzedaży hurtowej, gdzie niektórzy z nich mają dostęp tylko do wybranego asortymentu na sklepie.

Zobacz instrukcję o tym, jak włączyć sprzedaż hurtową?


Na początek musisz utworzyć grupy. Możesz to zrobić w prosty sposób wchodząc w "Ustawienia > główne > grupy klientów".

Wystarczy, że wprowadzisz nazwę grupy i klikniesz dodaj.

Po utworzeniu grup klientów musisz przejść do zakładki "Użytkownicy > klienci" i wybrać klientów, których chcesz przypisać do grup.

Ważne! Aby przypisać klienta do grupy musi on być zarejestrowany na sklepie i posiadać swoje konto klienta.

Wchodząc w szczegóły klienta wybierasz grupę, do której ma być on przypisany i zapisujesz wprowadzone zmiany.

Jeden klient może być przypisany do kilku grup.

Gdy już przypiszesz klientów do wybranych grup możesz przejść do edycji informacji na wybranych kartach produktów. W tym celu przejdź do zakładki "asortyment > produkty".

Po wejściu w edycję wybranego produktu możesz wskazać, dla której/których grup klientów ma być on ograniczony, czyli niewidoczny. Tak jak zostało wspomniane na samym początku najczęściej opcja grupowania klientów jest wykorzystywana przy zarządzaniu sprzedażą hurtową. Ale jeśli chcesz możesz również wykorzystać grupowanie klientów np. do preorderów.

Po zaznaczeniu opcji "Ogranicz dostęp do produktu dla wybranych grup klientów" możesz wskazać z listy konkretne grupy. Po zakończonej edycji nie zapomnij zapisać zmian.

Możesz ograniczyć dostęp kilku grupom jednocześnie.

Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku. Oraz zawsze po konfiguracji nowych ustawień dobrą praktyką jest sprawdzenie czy działają one poprawnie.