Jest to serwis, który umożliwia nadawanie przesyłek kurierskich korzystając z usług wielu operatorów. Jedno konto wiele firm. Dzięki integracji nie trzeba ręcznie tworzyć etykiet kurierskich, a paczki można wysyłać w kraju jak i zza granicę.


Aby skorzystać z Furgonetki należy ją zintegrować ze swoim sklepem. Pierwszym krokiem jest włączenie integracji (ustawienia > integracje > furgonetka > włącz integrację).

W drugim kroku trzeba wprowadzić dane nadawcy/punktu odbioru, domyślne wymiary przesyłki oraz dane API, które pozyskuje się ze swojego konta na Furgonetce.

Po zalogowaniu się na swoje konto w Furgonetce należy wybrać "Zarejestruj nową aplikację"

Kolejno trzeba wprowadzić nawę aplikacji, a pole "redirect URI" pozostawić puste i kliknąć "dodaj".

Po utworzeniu aplikacji wystarczy pobrać dane API - Client ID oraz Client Secret, które znajdują się w narzędziach do zarządzania aplikacjam OAuth2.

Po wprowadzeniu wszystkich danych w integracji z Furgonetką należy kliknąć „zaloguj się”.

Integracja nie zadziała bez zalogowania oraz dla zamówień utworzonych przed jej włączeniem.

Ostatnim krokiem po zapisaniu integracji jest przejście do dostawy i skonfigurowanie opcji, które mają być dostępne dla klienta na sklepie. W integracji z Furgonetką najważniejsze jest zdefiniowanie dostępnych form. Wystarczy je wybrać z rozwijanej listy.

Aby klient miał różne opcje dostawy, należy utworzyć dla każdej oddzielną dostawę pomimo tego, że wszystkie są w oparciu o integrację z Furgonetką.


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku. Oraz zawsze po konfiguracji nowych ustawień dobrą praktyką jest sprawdzenie czy działają one poprawnie.