Jest to serwis, który umożliwia nadawanie przesyłek kurierskich korzystając z usług wielu operatorów. Jedno konto wiele firm. Dzięki integracji nie trzeba ręcznie tworzyć etykiet kurierskich, a paczki można wysyłać w kraju jak i zza granicę.


Aby skorzystać z Furgonetki należy ją zintegrować ze swoim sklepem. Pierwszym krokiem jest włączenie integracji (ustawienia > integracje > furgonetka > włącz integrację).

W drugim kroku trzeba wprowadzić dane nadawcy/punktu odbioru, domyślne wymiary przesyłki oraz dane API, które pozyskuje się ze swojego konta na Furgonetce. Dotyczy to również loginu i hasła. Nie wpisuje się tutaj danych logowania do sklepu.

Po zalogowaniu się na swoje konto w Furgonetce należy wybrać "Zarejestruj nową aplikację"

Kolejno trzeba wprowadzić nawę aplikacji, a pole "redirect URI" pozostawić puste i kliknąć "dodaj".

Po utworzeniu aplikacji wystarczy pobrać dane API - Client ID oraz Client Secret, które znajdują się w narzędziach do zarządzania aplikacjam OAuth2.

Jeśli nie możesz czegoś znaleźć w panelu Furgonetki to skontaktuj się z nimi. Na pewno Ci pomogą!

Po wprowadzeniu wszystkich danych w integracji z Furgonetką należy kliknąć „zaloguj się”.

Integracja nie zadziała bez zalogowania oraz dla zamówień utworzonych przed jej włączeniem.

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości nadawania przesyłek w wybranym przez siebie punkcie musisz najpierw wprowadzić odpowiednie dane. Każdy punkt ma swój indywidualny kod (ciąg liczb i znaków).

Wpisany nieprawidłowy punkt nadania skutkuje błędem w integracji. Jeśli nie masz pewności jaki kod ma wybrany przez Ciebie punkt nadania zweryfikuj go bezpośrednio z dostawcą. Kody punktów nadania mogą się różnić od nazw punktów dostępnych na mapkach dostawców.

Przykładowe formaty punktów nadania dla:

InPost Paczkomaty WAW19M

Pocztex 272769

Orlen Paczka PZ-966825-HH-60

Dodatkowo dla przesyłek za pobraniem utworzonych przy pomocy integracji z furgonetką możesz wprowadzić numer konta bankowego, na który będą przychodziły płatności.

Ostatnim krokiem po zapisaniu integracji jest przejście do dostawy i skonfigurowanie opcji, które mają być dostępne dla klienta na sklepie. W integracji z Furgonetką najważniejsze jest zdefiniowanie dostępnych form. Wystarczy je wybrać z rozwijanej listy.

Aby klient miał różne opcje dostawy, należy utworzyć dla każdej oddzielną dostawę pomimo tego, że wszystkie są w oparciu o integrację z Furgonetką.

Dodatkową opcją w Furgonetce jest możliwość włączenia udostępniania zamówień do Furgonetki. Pozwala ona na obsługę tych zamówień ze swojego konta na Furgonetce. Jednak do poprawnego działania integracji opisanej powyżej, nie jest koniecznie udostępnianie listy zamówień. Token potrzebny do udostępniania listy zamówień tworzy się samodzielnie (wymyśla się własny klucz).

W miejsce "Adres URL" kopiuje się adres URL sklepu, który jest dostępny w panelu na Selesto (grafika wyżej - zaznaczone pole "lista zamówień"). Kolejno wprowadza się token, który został utworzony samodzielnie i wprowadzony wcześniej po stronie panelu administracyjnego sklepu.

Ważne! Nie zaznaczaj pola "Wysyłaj informacje o przesyłce".


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku. Oraz zawsze po konfiguracji nowych ustawień dobrą praktyką jest sprawdzenie czy działają one poprawnie.