Grupy produktów wykorzystuje się do stworzenia tematycznych sekcji na stronie głównej i/lub do rozbudowania menu. Jeden produkt może być przypisany jednocześnie do wielu grup.

Zastosowanie grupy w menu:

Zastosowanie grupy na stronie głównej (został dodany nagłówek "Wyprzedaż przedsezonowa")


Chcąc dodać grupę produktów należy wejść w zakładkę „Asortyment > Grupy produktów > Dodaj grupę produktów”.

Pojawi się okienko dodawania grupy produktów. Najpierw należy wpisać nazwę grupy.

Kolejnym krokiem jest tzw. optymalizacja SEO i wpisanie w pierwszym polu tego, co będzie się wyświetlało w pasku adresu URL po kliknięciu w grupę produktów. W przypadku, który opisujemy nazwany URL do strony grupy to promocje. Zatem adres domeny sklepu nawigujący do grupy promocje wygląda następująco: www.fashionbrand.pl/ /g/promocje. Fragment adresu g/ informuje to o tym, że jest to grupa (ang. g = group). Adres linku tworzy się automatycznie od nazwy kategorii, ale można go również modyfikować we własnym zakresie.

Drugie okienko dotyczy meta description – jego optymalny zakres mieści się w przedziale 150 – 160 znaków i jest wyświetlany jako opis strony w wyszukiwarce.

Następnie trzeba dodać produkty, które chcemy, aby pojawiły się w grupie. Mogą się tutaj znajdować produkty z różnych kategorii.

Po kliknięciu „Dodaj produkty” pojawi się okienko wyboru. Po lewej stronie w łatwy sposób można znaleźć produkt, który chcemy dodać, wykorzystując do tego filtry. Można wpisać konkretną nazwę produktu, wyszukać po kategorii lub po aktywności.

Należy zaznaczyć wybrane produkty, a następnie po kliknięciu na trzy kropki pojawi się opcja “Dodaj”. Można zrobić to dla jednego produktu lub wielu na raz.

Gdy będą już dodane produkty w grupie można w łatwy sposób je usunąć albo ustalić kolejność w jakiej klient będzie widział produkty z tej grupy na sklepie.

Po dodaniu produktów należy przejść do opisu grupy. Istnieją dwie opcje. W standardowy sposób klikając w „Opis grupy”.

Albo poprzez edytor html. W tym celu należy go włączyć klikając najpierw w „Ustawienia zaawansowane”.

Kolejno przechodząc do opisu grupy pojawi się okienko edycji html. Edytor html jest dedykowany użytkownikom zaawansowanym.

Utworzone grupy produktów można w łatwy sposób usuwać, dodawać czy edytować.

Aby klient mógł zobaczyć utworzoną grupę produktową na sklepie, należy ją dodać do menu i/lub sekcji na stronie głównej.


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku.