Produkty są towarem do sprzedaży, które będą dostępne na sklepie dla kupujących. O tym w jaki sposób zatowarować swój sklep dowiesz się z tej instrukcji.


Aby dodać produkt należy wejść w zakładkę „Asortyment”, a następnie wybrać z listy zakładkę „Produkty” i kliknąć „Dodaj produkt”.

Trzeba zacząć od dodania podstawowych informacji nt. produktu. Przypisać kategorię/podkategorię, określić typ oraz nadać nazwę produktu. Można również wpisać nazwę producenta (wymagana przy integracji z Facebook Sklep) i nadać unikalne kody (wymagane przy integracji z Ceneo).

Ważna informacją jest, że niektóre pola będą dostępne po stworzeniu produktu. Czyli należy wprowadzić i zapisać podstawowe informacje jak: nazwa produktu, przypisanie kategorii głównej, uzupełnienie optymalizacji SEO i ceny produktu. Dopiero wtedy można zacząć dodawać zdjęcia, czy kategorie dodatkowe.

Jest kilka typów produktów. Podczas tworzenia produktu określa się jego typ z dostępnej listy. Produkt domyślny jest tzw. produktem podstawowym. Więcej informacji o możliwych o typach produktu (zestaw, konfigurowany oraz elektroniczny) znajduje się tutaj.

Kolejnym krokiem jest Optymalizacja SEO produktu. Pierwsze pole dotyczy tego, co będzie się wyświetlało w pasku adresu URL po kliknięciu w produkt. W przypadku, który opisujemy nazwany URL do strony produktu to caitlyn maxi dress. Zatem adres domeny sklepu nawigujący do tego konkretnego produktu wygląda następująco: www.fashionbrand.pl/p/caitlyn-maxi-dress. Fragment adresu p/ informuje nas o tym, że jest to produkt (ang. p = product). Adres linku tworzy się automatycznie od nazwy kategorii, ale można go również modyfikować we własnym zakresie.

Link tworzy się automatycznie, ale można go edytować. Drugie pole odnosi się do nagłówka strony, jaka będzie wyświetlana w wyszukiwarce odnośnie naszego produktu. Nagłówek również tworzy się automatycznie, ale można go edytować. Trzecie pole to opis meta description – jego optymalny zakres mieści się w przedziale 150 – 160 znaków i jest wyświetlany jako opis strony w wyszukiwarce.

Następnie można ustalić widoczność produktu dla klientów. Można również oznaczyć produkt jako nowość i/lub bestseller oraz nadać priorytet produktowy (określić, na którym miejscu w kolejności w danej kategorii ma zostać wyświetlony produkt). Im liczba bliższa zeru, tym większy będzie nadany priorytet. Np. priorytet 1 będzie wyżej wyświetlany niż priorytet 4 itd.

Opcja "Zezwól na sprzedaż przy braku na magazynie" to tzw. pre-order. Więcej przeczytaj o niej tutaj.

Po zaznaczeniu "Nadpisz domyślną kolejność wariantów" można decydować o zmianie kolejności wariantów w danym produkcie.

Kolejnym punktem jest dodanie opisu produktu. W tym celu należy przejść do zakładki "Treść". Opis tworzy się w oparciu o standardowy edytor tekstowy, który można formatować, dodawać obrazy, tabele czy linki.

Dla każdego produktu można również utworzyć opis dodatkowy, który jest wyświetlany pod produktem w formie zakładek. Można ich utworzyć bardzo wiele. Na początek wprowadza się nazwę sekcji i klika "Dodaj sekcje".

Po utworzeniu sekcji można dodać treść. Sposób wprowadzania jest identyczny jak w przypadku opisu głównego.

Zakładki można edytować w dowolnym momencie lub usuwać w prosty sposób. Wystarczy kliknąć "Usuń skecje" obok wybranej.

Tak prezentują się dodatkowe zakładki na karcie produktu. Wprowadzone treści są widoczne po kliknięciu na tytuł zakładki.

Opis produktu można również wprowadzić używając html. W tym celu należy włączyć edytor html  i przejść do zakładki treść.

W zakładce „Treść” pojawi się okienko wpisu html. Edytor ten jest dedykowany użytkownikom zaawansowanym.

Do każdego produktu można dodać tagi (słowa klucze), po których będzie wyszukiwany produkt w sklepie przez kupującego.

Następnym etapem jest nadanie cen produktom. Cena detaliczna obowiązuje dla klientów, którzy kupują pojedyncze sztuki. Jeżeli właściciela sklepu obowiązują stawki VAT, wtedy wprowadza odpowiednią stawkę w pole VAT. Po określeniu stawki i wprowadzeniu ceny brutto lub netto, druga wartość przeliczy się automatycznie.

W zakładce cena możemy również ustalić stałą obniżkę na dany produkt. Bez potrzeby wprowadzania dodatkowych kodów rabatowych przez klienta. Można to zrobić wpisując obniżkę procentową, albo od razu kwotę, wtedy obniżka procentowa obliczy się automatycznie.

Analogicznych czynności można dokonać w zakładce „Cena hurtowa”, która jest przeznaczona dla hurtowników. Aby włączyć możliwość cen hurtowych dla klienta skontaktuj się z nami. Ceny hurtowe będą dostępne tylko dla klientów zalogowanych, którzy aktywowali swoje konto na sklepie oraz został im nadany dostęp do cen hurtowych (Jak nadać dostęp do cen hurtowych klientom?).

Można również ustawić stałą obniżkę dla cen hurtowych.

W przypadku, gdy produkt posiada różne warianty, można definiować przez nie jego cenę oraz obniżkę. Jeśli przy wariancie produktu nie ma wprowadzonej innej ceny, wtedy obowiązuje cena główna.

Również dla cen hurtowych można określić cenę i obniżkę zależną od wariantu produktu.

Zatem jeśli produkt posiada różne warianty można je dodać. Przykładowe warianty to: niebieski, M/L, mini. Warianty dodaje się z listy, która będzie dostępna, jeśli zostały utworzone wcześniej atrybuty i warianty (Jak utworzyć atrybuty i warianty?). Od razu można uzupełnić również ilość posiadanego produkty w wybranej opcji.

Ważne! Warianty należy dodawać wg. tego samego schematu w przeciwnym razie powstanie konflikt. Jeśli dla produktu jest określony podwójny wariant ("S" oraz "czarny") to dodając kolejny jednostkowy wariant produktu ("M") pojawia się nielogiczne określenie produktu. Dlatego też system automatycznie blokuje możliwość dodania takich wariantów.

Przykładowe atrybuty to: rozmiar, kolor, długość. Przykładowe warianty to: S/M, czerwony, maxi.

Można również wygenerować wszystkie utworzone wcześniej warianty ("Asortyment > Atrybuty i warianty") klikając przycisk obok „Dodaj”. Kolejno wystarczy uzupełnić stany magazynowe.

Jeśli są braki w stanach magazynowych, a produkt jest aktywny to klient zamiast opcji „Dodaj do koszyka” będzie widział informację „Produkt niedostępny. Powiadom o dostępności”. Po kliknięciu klient ma możliwość zapisania się do powiadomienia mailowego, które zostanie mu wysłane, gdy stany magazynowe zostaną uzupełnione. Można też wyłączyć opcję „Powiadom o dostępności”, wtedy będzie widoczna tylko informacja „Produkt niedostępny”.

Zarządzanie opcją "Powiadom o dostępności" znajduje się w "Ustawienia > Główne > Funkcje dodatkowe".

Przy okazji klient może dodać produkt do listy życzeń. Zapisuje się on w pamięci przeglądarki, bądź na koncie klienta, jeśli takie posiada.

Po kliknięciu na serduszko na górze strony, klient zostanie przekierowany do jego listy życzeń.

Po zapisaniu informacji nt. produktu można przejść do dodania jego zdjęć i/lub filmu. w tym celu należy wybrać zakładkę „Zdjęcia”. Należy zwrócić uwagę na jakość zdjęć (powinny dobrze przedstawiać produkt) i wagę zdjęć (optymalna waga zdjęcia wynosi poniżej 200kb – zastosowanie niskiej wagi ma ogromny wpływ na szybkość ładowania się strony, przez co klient chętniej dokonuje zakupu w sklepie, a sama witryna sklepowa jest lepiej traktowana przez wyszukiwarki internetowe). Zdjęcia produktów na sklepie powinny być spójne wizualnie (rozmiar/kształt zdjęcia; kolorystyka).

Spośród wgranych zdjęć można wybrać zdjęcie główne (oznaczone gwiazdką). Można też ustawić kolejność grafik, bądź je usunąć. Dodatkową opcją jest zmiana zdjęcia po najechaniu na nie kursorem (ikonka dwóch strzałek, jedna pod drugą). Opcja ta jest wyświetlana podczas prezentacji wielu produktów. Zatem wystarczy kliknąć odpowiednią ikonkę pod zdjęciem (pojawiają się po najechaniu kursorem na zdjęcie) by przypisać jej funkcję.

Przy każdym produkcie można ustawić, które inne produkty będą się wyświetlały w sekcji „Polecamy także” na karcie produktowej. W tym celu należy przejść do zakładki „Polecane produkty” i wybrać opcję „Dodaj produkty”.

Kolejno otworzy się lista, z której można wybrać produkty. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć trzy kropki i dodaj.

W sekcji "Polecamy także" wyświetla się maksymalnie 4 produkty.

Jeśli jest dużo produktów można skorzystać z opcji szczegółowego wyszukiwania.

Dodane produkty znikną z listy wyboru. Chcąc wrócić do konfiguracji produktu głównego należy kliknąć „Zamknij”.

Po zamknięciu okna wyboru pojawi się lista dodanych przez nas produktów do sekcji „Polecamy także”, która będzie wyświetlana pod tym konkretnym produktem.

Tak prezentuje się widok dla klienta.

Jeśli do zakładki “Polecane produkty” nie zostanie dodany asortyment przedmioty zostaną wybrane automatycznie.

Jeśli zostaną dodane produkty ręcznie do sekcji „Polecamy także” i w międzyczasie zostaną one dezaktywowane, to wtedy w tej sekcji pojawią się produkty proponowane przez algorytm.

Na karcie danego produktu można również przedstawić klientowi produkty powiązane. To znaczy, że klient po kliknięciu na produkt powiązany zostanie przekierowany na stronę tego właśnie produktu. Jest to przydatna opcja w przypadku, gdy warianty kolorystyczne tego samego produktu są utworzone jako oddzielne produkty. Albo w celu przedstawienia innych produktów, które mogą być dopełnienie stylizacji. Tak naprawdę zastosowań opcji produktów powiązanych jest wiele.

Dodawanie produktów powiązanych odbywa się w taki sam sposób jak przypisywanie produktów do sekcji "Polecamy także". Wystarczy kliknąć na "Dodaj produkty", a otworzy się lista wyboru.

Wystarczy zaznaczyć produkty, które chce się powiązać, kolejno kliknąć trzy kropki i wybrać opcję "Dodaj" (1), a potem kliknąć "Zamknij" (2).

Opcjonalnie można dodać nagłówek w formie tekstowej, który będzie się wyświetlał nad produktami powiązanymi.

Na karcie produktu, produkty powiązane są przedstawione jako miniatury zdjęć głównych tych produktów.

Korzystając z ostatniej zakładki "Personalizacja" można dodać do produktu pola, dzięki którym klient będzie mógł załączyć grafikę lub wprowadzić swój tekst. Jest to przydatna opcja np. przy tworzeniu portretów na podstawie zdjęć dostarczonych przez klientów.  

Wystarczy w zakładce "Personalizacja" wprowadzić tekst opisujący co klient ma zrobić, określić pola (czy ma być to możliwość wprowadzenia własnego tekst albo załączenia pliku), określić czy pole personalizacji ma być oznaczone jako wymagane czy też nie. Potem wystarczy kliknąć "Dodaj". Pól dotyczących personalizacji można utworzyć wiele, w zależności od potrzeb.

Ważne! Oznaczenie pola jako "wymagane" nie pozwoli dodać produktu do koszyka, jeśli nie zostanie spełniony ten warunek. Określenie pola jako "niewymagane" pozwala na dodanie produktu do koszyka bez konieczności wprowadzania dodatkowych danych prze klienta.

Opcje dodatkowe (edycja produktu, dodaj produkt, dodaj podobny, usuń produkt) pojawią się kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszy na trzy kropki obok produktu na liście produktów.

Wybierając opcję „Dodaj podobny” tworzy się produkt, który posiada takie same cechy jak ten pierwotny. Jedyne co trzeba skorygować to nową nazwę linku (nie może być taka sama, ponieważ adres nie może kierować do dwóch miejsc jednocześnie). Po kliknięciu „Dodaj nowy” wystarczy uzupełnić kartę produktu o zdjęcia i ewentualnie polecane produkty.

Opcje dodatkowe – zaznacz wiele (usuń zaznaczone produkty, przypisz kategorię, zmień widoczność dla kupujących, dodaj atrybuty, ustaw produkty powiązane, ustaw produkty polecane, zmień obniżkę).

Zaznaczając wiele produktów na raz można w prosty sposób nadać/zmienić im kategorię. Wystarczy ją wybrać z listy wcześniej utworzonych kategorii.

Poprzez zaznaczenie wielu produktów można szybko zmienić ich widoczność:

• aktywny – produkt widoczny dla klienta

• nieaktywny – produkt niewidoczny dla klienta.

"Dodaj atrybuty" pozwala na przypisywanie atrybutów wielu wybranym produktom jednocześnie.

Jeśli jest wiele produktów, dla których jest potrzeba przypisania tych samych powiązanych produktów, to można to zrobić w sposób masowy. Tak samo jak w przypadku wiązania produktów pojedynczo można wprowadzić nagłówek.

A kolejno dodać produkty z listy, zaznaczając wybrane i po kliknięciu na trzy kropki wybrać "Dodaj".

W taki sam sposób można przypisać "Polecane" wielu produktom jednocześnie.

Wybierając opcję „Zmień obniżkę” można ustalić taką samą procentową obniżkę dla wielu produktów jednocześnie. Żeby ją zredukować wystarczy wprowadzić nową wartość lub anulować. Obniżka zawsze jest ustalana od wprowadzonej ceny głównej. W tej opcji nie ma możliwości utworzenia obniżki od obniżki.

Filtrowanie listy produktów jest możliwe po nazwie, kategorii lub aktywności (produkt widoczny/niewidoczny dla kupującego). Szczególnie jest to przydatna funkcja jeśli jest dużo asortymentu w sklepie.

Inną opcją dodania produktów do sklepu jest ich import za pomocą pliku, integracji z hurtownią lub programu zewnętrznego BaseLinker. Integracji z BaseLinker można dokonać samodzielnie. Instrukcja jak to zrobić krok po kroku znajduje się tutaj.


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku.