Podpięcie Instagrama na stronie sklepu pozwala na wyświetlenie jego zawartości bez konieczności wchodzenia w aplikację. W zależności od sposobu prowadzenia konta na Instagramie oraz publikowanych tam treści można wykorzystać tę integrację marketingowo. W większości sklepów podnosi to również atrakcyjność strony.


Link do oficjalnej instrukcji integracji z Instagramem.

Jeśli masz problem z poruszaniem się po panelu Meta for Developers skorzystaj z ich dedykowanego Centrum Pomocy.

Dla Twojej wygody poniżej przedstawiliśmy uproszczoną wersję:

Na początek należy stworzyć aplikację na Facebooku. W tym calu należy wejść na developers.facebook.com, kliknąć „My Apps” i utworzyć nową aplikację. Następnie trzeba wybrać typ aplikacji „Consumer” lub „None”.

Po utworzeniu aplikacji i przejściu do pulpitu nawigacyjnego "App Dashboard" należy wybrać „Settings > Basic”, przewinąć do dołu strony i kliknąć „Add Platform”.

Następnie trzeba wybrać „Website” i dodać adres URL witryny oraz zapisać wprowadzone zmiany. W razie konieczności można później zmienić platformę.

W kolejnym kroku należy kliknąć „Products”, a następnie znaleźć produkt „Instagram Basic Display” i wybrać „Set Up” w celu dodania go do swojej aplikacji.

Następnie należy przewinąć na dół strony i kliknąć „Create New App”. W tym miejscu trzeba wpisać nazwę właśnie utworzonej aplikacji Facebook.

Należy przejść do zakładki „Roles”, wybrać taką samą podzakładkę „Roles”, przewinąć na dół strony i kliknąć „Add Instagram Testers”. Trzeba wprowadzić nazwę użytkownika swojego konta na Instagramie (profil musi być publiczny) i wysłać zaproszenie.

Teraz w nowym oknie przeglądarki trzeba wejść na stronę Instagrama i zalogować się na swoje konto. Kolejno przejść do edycji profilu > „Apps and Websites” > „Tester Invites” i zaakceptować zaproszenie.

Należy wejść na konto Instagram poprzez przeglądarkę w komputerze. Aplikacja mobilna Instagram ma ograniczone funkcje developerskie.

Po akceptacji zaproszenia konto Instagrama jest dostępne dla aplikacji Facebook. Ostatnim krokiem jest kliknięcie w „Generate Token” i skopiowanie go.

Aby dokończyć integrację Instagrama ze sklepem wystarczy w panelu administracyjnym sklepu włączyć integrację (1) i wprowadzić pozyskany przed chwilą Token (2).

Kolejnym krokiem jest dodanie sekcji Instagram na stronie głównej sklepu. w tym celu należy przejść do „Ustawienia >  Strona główna > Dodaj sekcję”.

W oknie wybierania sekcji wystarczy kliknąć „Instagram”.

Wtedy otworzy się edytor wybranej sekcji, w którym są dwa pola z możliwością uzupełnienia („Nagłówek” oraz „Text”). Można również wprowadzić nazwę profilu na Instagramie i dodać do niej hiperłącze, zaznaczając opcję „Podlinkuj nagłówek do profilu na Instagramie” (1).

Istnieje również możliwość wpisania tych samych treści za pomocą edytora HTML. Jednak zalecamy korzystanie z tej funkcji użytkownikom posiadającym wiedzę w tym zakresie.

Po zakończonej edycji wystarczy kliknąć „Zmień” (2).

Skonfigurowana sekcja pojawi się w widoku strony głównej. Aby klient mógł ją zobaczyć należy zapisać wprowadzone zmiany.

Tak prezentuje się widok Instagrama na stronie sklepu.

Ważne!

Aby sekcja Instagram prezentowała się estetycznie na stronie sklepu należy zadbać o to, jakie zdjęcia są wrzucane na profil na Instagramie. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na rozmiar, żeby był jednakowy dla każdego zdjęcia.


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku.