Możesz urozmaicić wygląd swojego sklepu o sekcję Baner. Dodasz do niej tytuł, podtytuł i przycisk akcji kierujący do wybranego przez Ciebie obszaru sklepu. Jest to dobra metoda na wyeksponowanie informacji. W tej instrukcji zobaczysz jak dodać tę sekcję.


Na początek wejdź w "Ustawienia > strona główna" i wybierz przycisk "dodaj sekcję".

Z listy gotowych sekcji kliknij "Baner".

Po wybraniu sekcji w prosty sposób można dodać grafikę.

Ważne! Nie musisz się trzymać sugerowanych wymiarów. Ale przy dodawaniu grafiki do tej sekcji zachowaj proporcje, ponieważ skaluje się ona automatycznie pod desktop i mobile. W przypadku wgrania bardzo wąskiej grafiki będzie ona wyglądała niekorzystnie na widoku mobilnym.

Proces dodawania jest taki sam jak w pozostałych sekcjach. Możesz wybrać plik z serwera sklepu lub dodać go ze swojego nośnika.

Po wybraniu pliku możesz dodać tytuł, podtytuł oraz wskazać link, do którego ma prowadzić przycisk, jeśli klient na niego kliknie.

Zobacz jak budować linki do wybranych obszarów sklepu. Szczegółowe opisy znajdziesz w dedykowanych instrukcjach.

Dodatkowo możesz zdefiniować kolor przycisku z dostępnej palety albo wpisać kod koloru zaczynając od #

Cała grafika baneru nie jest klikalna dla użytkownika (jak w przypadku sekcji slider). Aby klient mógł przejść z grafiki do wybranego obszaru sklepu trzeba zdefiniować w tej sekcji przycisk.

Po uzupełnieniu wybranych danych wystarczy kliknąć "dodaj".

Po dodaniu sekcji nie zapomnij o zapisaniu wprowadzonych zmian!


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku. Oraz zawsze po konfiguracji nowych ustawień dobrą praktyką jest sprawdzenie czy działają one poprawnie.