PayPal to jedna z metod zapewniających szybkie, bezpieczne oraz wygodne płatności online. Wpłacone pieniądze pojawiają się na koncie już po kilku minutach, co umożliwia sprawną realizację zamówienia. Jest to korzyść zarówno dla klienta jak i właściciela sklepu. (O tym dlaczego skracanie procesu zakupowego jest istotne możesz przeczytać tutaj.)

Na początek należy założyć konto na PayPal. Można tego dokonać wchodząc w bezpośredni link rejestracyjny.

Kolejnym krokiem jest wejście na swoje konto PayPal i zalogowanie się na platformę klik .

Zdarza się, że należy potwierdzić logowanie kodem bezpieczeństwa.

Następnie w zakładce „My Apps” trzeba wybrać opcję „Live” i stworzyć aplikację.

W kreatorze aplikacji wprowadza się nazwę swojego sklepu.

Po utworzeniu aplikacji należy wejść w jej szczegóły.

W tym kroku pozyskuje się ID klienta, należy je uwidocznić klikając „Show”.

Do przeprowadzenia integracji płatności na sklepie potrzeba ID klienta oraz protokół Secret.

Następnym krokami są: zalogowanie się do panelu administracyjnego sklepu na platformie Selesto i wybranie zakładki Integracje > PayPal (1,2), włączenie integracji (2), wprowadzenie danych API (3), czyli pozyskanych wcześniej danych: ID klienta oraz protokołu Secret oraz zapisanie intergracji (4).

Po przeprowadzonej integracji trzeba dodać płatność PayPal do sklepu wchodząc w zakładkę Ustawienia > Główne > Płatności (1). Potem wybrać opcję płatności z listy(2). Dopiero po przeprowadzonej integracji określona metoda będzie widoczna na tej liście. Na końcu trzeba pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian (3).

Kolejno należy przypisać metodę płatności do wybranej dostawy. Aby tego dokonać wystarczy przejść do zakładki Ustawienia > Główne > Dostawa (1) i przypisać metodę do wybranej dostawy poprzez jej edycję (2).  Nie w każdej dostawie powinna być zdefiniowana płatność – np. w przypadku „płatności prze odbiorze” dodanie opcji PayPal byłoby nielogiczne.

W oknie edycji dostawy znajduje się rozwijana lista „Płatności” (pojawia się tylko w przypadku dokonanych integracji). Należy wybrać PayPal oraz zapisać zmiany.

Po zakończonej integracji dobrą praktyką jest przeprowadzenie symulacji/testowego zamówienia w celu sprawdzenia czy integracja przebiegła pomyślnie. Jeśli nie będzie to zrobione poprawność integracji będzie „przetestowana” na prawdziwym zamówieniu.

Należy sfinalizować zamówienie bez logowania wybierając opcję płatności kartą.


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku. Oraz zawsze po konfiguracji nowych ustawień dobrą praktyką jest sprawdzenie czy działają one poprawnie.