Zamówienia to dla właściciela sklepu internetowego najważniejsza część panelu administracyjnego. W tej zakładce znajdują się wszystkie dokonane przez klientów zakupy. Są one wyświetlane chronologicznie od najnowszego do najstarszego. Z tego poziomu można przeprowadzać wszystkie akcje związane z realizacją zamówień.


Zamówienia, które zostały złożone w sklepie znajdują się w zakładce „Zamówienia” w panelu administracyjnym sklepu. W kolumnie „Numer” podany jest indywidualny numer zamówienia. Kolor czerwony odpowiada zamówieniom jeszcze niezrealizowanym, a kolor zielony przypisany jest zamówieniom zrealizowanym. Dodatkowo jest to opisane w kolumnie „Status”. Po środku znajduje się kolumna „Dostawa”. Są tam przedstawione warianty dostawy wybrane przez klientów. W kolumnie „Klient” jest podane imię i nazwisko zamawiającego. „Suma brutto” przedstawia łączną wartość złożonego zamówienia. Pinezka przy zamówieniu informuje o tym, że to zamówienie jest wyróżnione (można je wyróżnić na tle innych np. gdy jest dodany istotny komentarz do zamówienia przez pracownika sklepu). Flaga jest tzw. szybką informacją czy zamówienie zostało już opłacone czy jeszcze nie. Pełny kolor flagi oznacza, że zamówienie zostało już opłacone. Sam zarys flagi oznacza, że zamówienia nadal czeka na opłacenie. Ikona chmurki oznacza, że klient dodał komentarz do swojego zamówienia.

Po kliknięciu na trzy kropki obok wybranego zamówienia można przejść w jego szczegóły.

W szczegółach zamówienia w pierwszej zakładce „Informacje ogólne” są trzy główne kolumny.

Pierwsza „Informacje” dostarcza wiadomości o tym: czy zamówienie jest opłacone, jaki jest numer zamówienia, kiedy zostało utworzone zamówienie, kiedy dokonano ostatniej zmiany w zamówieniu, jaka została wybrana forma płatności oraz kiedy została dokonana płatność. Można również wyróżnić zamówienie (wtedy pojawi się pinezka obok zamówienia na liście zamówień).

W drugiej kolumnie widnieje stan zamówienia. Można go zmienić klikając na poszczególny etap.

Ważne!

Wybierając opcję „Anulowane” nie można już przywrócić zamówienia do poprzedniego stanu. Należy wtedy złożyć zupełnie nowe zamówienie.

Podczas zapisywania kolejnego etapu pojawia się zawsze powiadomienie o tym, czy wysłać potwierdzenie do klienta o zmianie statusu jego zamówienia.

Wybierając opcję zwrotu system przekierowuje do okna „Edycji zwrotu”, w którym można zaznaczyć konkretny produkt, jego ilość oraz ewentualnie zwrócić koszty dostawy.

Po dokonaniu zwrotu wyskoczy komunikat czy przywrócić zwrócony towar ponownie do sprzedaży.

Dodatkowym statusem, który pojawia się w przypadku niedokończenie finalizacji zamówienia przez klienta, gdy została wybrana opcja szybkiej płatności, jest status "Odrzucone".

Wtedy w szczegółach takiego zamówienia pojawi się opcja jego przywrócenia. Warto w tym przypadku skontaktować się z klientem, czy wyraża chęć, aby przywrócić zamówienie.

Częstym powodem odrzucenia jest przekroczenie limitu czasu, który jest przeznaczony na finalizację zamówienia. Jest to zależne od bramki płatniczej - dla Przelewy24 ten czas wynosi 60 min, dla pozostałych bramek płatniczych to 15 min.

Aby lepiej zrozumieć ten proces zapoznaj się z instrukcją Przelewy24 oraz instrukcją obsługi magazynu.

Trzecia kolumna dotyczy danych klienta, który złożył zamówienie oraz komentarz klienta, jeśli taki pozostawił podczas składania zamówienia.

W kolejnej zakładce „Szczegóły zamówienia” jest informacja o tym co dokładnie zamówił klient, koszcie wybranej dostawy oraz o zniżce (jeśli była dodana do zamówienia np. za pomocą kodu rabatowego). Na samej górze jest podana suma całkowita złożonego zamówienia.

Zakładka „Dane dostawy” informuje o adresie do wysyłki podanym przez klienta oraz wybranym sposobie dostawy.

Ważne!

Danych dostawy nie da się zmienić z poziomu panelu administracyjnego. Jeśli klient zgłosi chęć zmiany adresu to warto umieścić taką informację w zakładce „Komentarze”.

W zakładce „Dokumenty” są dostępne opcje wygenerowania paragonu niefiskalnego lub faktury oraz podsumowanie zamówienia zawierające wszystkie niezbędne informacje przydatne podczas realizacji zamówienia przez klika działów. Znajdujące się tutaj podsumowanie jest dedykowanym dokumentem do obiegu wewnętrznego.

Jeśli platforma zostanie zintegrowana z narzędziem dającym możliwość utworzenia dokumentu to właśnie w tym miejscu zostanie on umieszczony (np. jeśli sklep będzie połączony z InPost, to w tym miejscu pojawi się gotowa etykieta do wygenerowania, jeśli będzie to BSX Printer pojawi się możliwość wydrukowania standardowego paragonu).

W kolejnej zakładce „Komentarze” znajduje się pole do dodania komentarza przez administratora/pracownika odnośnie zamówienia. Jest też informacja o już istniejących komentarzach: treść, kiedy i przez kogo został dodany.

Ostatnia zakładka „Historia” dotyczy każdej dokonanej zamiany przez administratora/pracownika, która miała miejsce przy zamówieniu. Dzięki temu łatwo można prześledzić cały proces i wychwycić ewentualne błędy, które zostały wprowadzone przez przypadek.

Nad listą zamówień znajduje się szybkie wyszukiwanie po nazwie klienta/adresie email/NIP, opcja wyświetlania listy zamówień, możliwość wygenerowania raportu i „+” odpowiadający za import zamówienia z pliku.

Z rozwijanego menu można wybrać okres od jakiego ma być wyświetlona lista zamówień.

Po wybraniu opcji „Raporty” przechodzi się do możliwości generowania raportów. Pierwszy typ raportu dotyczy tylko zwrotów i zostaje on utworzony w PDF w wybranym przedziale czasowym.

Kolejnym wariantem jest wygenerowanie raportu dot. zamówień. Jest on dostępny w dwóch formatach PDF/XLS.

W raporcie dotyczącym zamówień jest możliwość wybrania jakie statusy zamówienia mają być przedstawione. Można zaznaczyć wiele.

Dodatkową opcją w tworzeniu raportu jest również możliwość wybrania konkretnego produktu lub wielu produktów.

Można zaimportować zamówienia z pliku klikając na „+” obok raportów. Plik powinien być w rozszerzeniu CSV.

W zakładce „Zamówienia” obok listy zamówień znajdują się również filtry ułatwiające wyszukiwanie. Zamówienia można wyszukiwać po:

• Numerze zamówienia

• Statusie zamówienia (oczekuje na realizację, towar wysłano, zrealizowane, anulowane, zwrot)

• Statusie płatności (opłacone, nieopłacone)

• Wyróżnionych

• Klient jako firma

• Klient hurtowy

Istnieje możliwość zmiany numeracji zamówień. Domyślnie zamówienia są tworzone wg. schematu rok/miesiąc/dzień/indywidualny ciąg liczb i znaków. Można to zmienić na układ rok/miesiąc/dzień/kolejny numer w danym dniu. Zmian w ustawieniach dokonuje się w zakładce "Ustawienia > Główne > Proces zakupowy".


Należy pamiętać, aby zawsze dokonywać zapisu wprowadzonych zmian oraz czytać komunikaty i wyskakujące okienka. Nie uzupełnienie pól oznaczonych * blokuje wykonanie następnego kroku.